snillet spekulerar

Jag funderade på hur mycket forskning som har gjorts genom tiderna på b.la. hundar. Som med all forskning kommer nya rön ut med jämna mellanrum och vi som har svårt att hänga med, sitter fast i det gamla och beprövade. Det har faktiskt hänt att jag harblivit oskyldigt bedömd som envis tom. Jag försöker att vara källkritisk och rättvis när jag bedömer nya saker, och försöker tänka logiskt.

”En hund blir osäker om du säger NEJ till den.” Till en viss del kan jag förstå det, skulle någon sätta fram en Planksek på bordet framför mig och säga nej, skulle jag också bli förvirrad. Vissa använder inte ordet Nej, men de har ett ”panik ord”, som ex gurka. För mig låter det konstigt. Vi lär oss ords betydelse utefter våra erfarenheter, och forskningen visar att även hundar gör det samma. Så oavsett vilket ord som används när te.x. en sko är på väg till evigheten lär hunden bli besviken att vi kom på den.

”du måste trycka ner hunden, för att visa vem som bestämmer”

Det hela bygger på den norske psykologen Thorleif Schjeldrup-Ebbes  studier, där han 1921,  hade studerat en företeelse hos tamhöns som han kom att döpa till Hackordning.  Som du kanske märker är det ett tag sedan den forskningen gjordes. På den tiden var det ovanligt att man var ute i det vilda och gjorde sin forskning. Nästan all forskning på djur gjordes på djur i fångenskap. Dessutom var det kanske fler än Thorleif, som gjorde saker för att förstärka djurens beteenden. När forskare  under 60-talet, började komma ut i den vilda naturen upptäckte de att de fick andra resultat. 1963 skrev den amerikanska etologen Thelma Rowell i en artikel att hon hade hittat mycket få tecken på att vilt levande apor inte hade någon som helst rangordning. Rowell gick så långt, att hon i en senare artikel skrev att en strikt rangordning är ett sjukdomssymptom, ett tecken på att flocken inte lever i naturlig harmoni. Hon grundade detta på det faktum, att obduktioner av apor som vistats i flockar i fångenskap, visade att ranglåga djur ofta hade sjukliga förändringar, troligen förorsakade av långvarig stress, tex. binjureförstoring, magsårsliknande förändringar mm. Att rangordning förekommer, sägs handla om begränsade resurser. Som ex mat, utrymme, viloplatser och vatten. Frågan om vi behöver vara dominanta, är väl vid det här laget en onödig fråga. En hund som morrar över sin matskål eller vaktar sin liggplats, har troligen fått sitt förtroende rubbat för att husse eller matte inte respekterat dess rättigheter. Att i detta läge försöka ”förstärka dominansen” innebär en påtaglig risk för att ytterligare försämra förtroendet. Dessutom finns det inga studier som visar att förstärkt domminans gör det lättare att få hundarna lydiga (Vilket jag personligen tvivlar lite på).

Varför det gamla fortfarande hänger kvar, kan jag bara spekulera i. Kanske att vetenskapliga fakta inte har kommit fram, eller att en del lever i villfarelsen att de redan vet allt och inte vill ta till sig ny forskning, som det var i mitt fall. Eller i allra värsta fall, att de måste ha någon som visar dem respekt, och är beredda att bryta svensk lag för den sakens skull. Ja, anledningarna kan vara många, och som sagt, det är bara mina spekulationer.